Ik begeleid professionals in verschillende fasen van hun loopbaan, dit kan individueel of in groepsverband. Het kan gaan om ‘het vak leren’, om ‘beter worden als het niet gaat’ of ‘het gaat goed, maar er ontbreekt wat……’

- Begeleiding van ‘docenten in opleiding’ en van ‘starters’. Op pedagogisch en didactisch, vlak maar ook het wegwijs worden in de regelmatigheden van het werk en in de school, in de micro-politiek. Speciale aandacht voor zij-instromers, overstappen naar een ander werkterrein vraagt specifieke begeleiding.
- Gevorderde professionals, dertigers en veertigers: als professional functioneren in de organisatie: timemanagement, pro-activiteit, rolneming, lerend vermogen, persoonlijk leiderschap. Oriëntatie op loopbaanwegen: expert, manager, of…..? Diepere midlife bezinning.
- Grijs wijs, de vijftigers: vitaal blijven, balans opmaken, zingevingsvragen !
- De zestigers: hoe ga ik afscheid nemen, wat is nog nodig ?

 

Mensen lopen regelmatig rond met levensvragen. Waar gaat het om in mijn leven, in het leven? Ik sta voor een keuze, welke kant ga ik op?  Dat kan altijd gebeuren, maar in het bijzonder na grote gebeurtenissen: ziekte, conflicten, ontslag, pensionering. Voor mensen met dit soort vragen ben ik beschikbaar als levensbeschouwelijk counsellor. Ik doe  dit vanuit een ongebonden positie, niet vanuit een bestaande traditie.

 

Afhankelijk van de vraag en de situatie kies ik een aanpak, ik put ik uit diverse werkwijzen:

- cognitief en intuïtief;

- gesprek, levensverhaal en beeld;

- opdrachten

- ervaren, visualisaties, reflecties.