Ik begeleid professionals in verschillende fasen van hun loopbaan, dit kan individueel of in groepsverband. Het kan gaan om ‘het vak leren’, om ‘beter worden als het niet gaat’ of ‘het gaat goed, maar er ontbreekt wat……’

- Begeleiding van ‘docenten in opleiding’ en van ‘starters’. Op pedagogisch en didactisch, vlak maar ook het wegwijs worden in de regelmatigheden van het werk en in de school, in de micro-politiek. Speciale aandacht voor zij-instromers, overstappen naar een ander werkterrein vraagt specifieke begeleiding.
- Gevorderde professionals, dertigers en veertigers: als professional functioneren in de organisatie: timemanagement, pro-activiteit, rolneming, lerend vermogen, persoonlijk leiderschap. Oriëntatie op loopbaanwegen: expert, manager, of…..? Diepere midlife bezinning.
- Grijs wijs, de vijftigers: vitaal blijven, balans opmaken, zingevingsvragen !
- De zestigers: hoe ga ik afscheid nemen, wat is nog nodig ?

 

Afhankelijk van de vraag en de situatie kies ik een aanpak, ik put ik uit diverse tradities. Cognitief, intuïtief, gesprek, beeld, opdrachten, ervaren, voelen, visualisaties, reflecties.