Mijn naam is Gyan Akveld, ik ben geboren in 1956. Ik heb na de middelbare school aan de Wageningen Universiteit gestudeerd, een opleiding op het gebied van gezondheids- en milieuvraagstukken. Ik heb me toen gespecialiseerd in het ‘leren van individuen en groepen’.
Na mijn doctoraal examen in 1982 heb ik tien jaar gewerkt bij not-for-profit-organisaties en bij een gemeentelijke dienst op het terrein van gezondheids- en milieueducatie. Vanaf 1992 was ik werkzaam als opleidings- en begeleidingskundige in het onderwijs. Eerst als lerarenopleider en extern opleidingsadviseur bij de Hogeschool Utrecht. Daarna als programmamanager professionalisering bij het Deltion College, roc in Zwolle, als onderwijskundig beleidsmedewerker bij de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp/ Leeuwarden en als opleidingsadviseur a.i. bij het Diakonessenziekenhuis in Utrecht. Ik heb in die jaren veel ervaring opgedaan in het opleiden en trainen van professionals in en buiten organisaties.
Behalve door deze werkervaring heb ik me ook ontwikkeld door diverse opleidingen en trainingen. Ik heb een onderwijskundige ‘professional master’, een tweejarige PAO-opleiding en een opleiding intuïtieve ontwikkeling afgerond. Daarnaast heb ik diverse trainingen op het gebied van coaching, persoonlijke groei en meditatie gevolgd.
Rode draad in mijn werkend leven is het begeleiden van mensen bij veranderingen van diverse aard. Ik vind het belangrijk om in te gaan op ‘inhoud en proces’, op structuur en cultuur. Het gaat me om de binnenwereld van mensen (wat gebeurt er allemaal van binnen, al die gedachten, overtuigingen, gevoelens) én om de buitenwereld (de context, de structuur, het beleid) en bij de verbinding van deze twee ‘werelden’. Het kan gaan om verandering van het functioneel handelen, maar ook om bewustwording en verandering van een mindset of om existentiële vragen.Hoe kun je je blijven ontwikkelen, hoe kun je vitaal je werk en je leven blijven vormgeven? 


De laatste jaren krijg ik steeds meer interesse in de persoonlijke professionaliteit van mensen, in de veranderingen die horen bij verschillende werk- en levensfasen. Ieder geeft een persoonlijke invulling aan het beroep en het leven, hier zijn vaak vragen rondom zingeving verbonden. Je bent soms je inspiratie kwijt, al dan niet door werkomstandigheden. Of je bent door grote gebeurtenissen je richting kwijt. Herbezinning door het werken aan je levensbeschouwelijke autobiografie kan dan van waarde zijn. Als levensbeschouwelijk counsellor help ik mensen bij hun onderzoek hiernaar. 


Vanuit openheid, betrokkenheid en expertise begeleid ik mensen bij het onderzoek naar hun ontwikkeling in de continue veranderende omgeving.

 

Kracht en passie: het verbinden van inhoud en proces, van  binnen- en buitenwereld. Denker, voeler, betrokken, humor.